top of page

Μαθητικός εικαστικός διαγωνισμός!

Poster / Video

Ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» με MIS 5047883 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» διοργανώνει Μαθητικό Εικαστικό- Διαγωνισμό για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής γενικότερα με θέμα:

«Το κλίμα αλλάζει και μας επηρεάζει Όλους.
Αναλαμβάνουμε Δράση!»


 

Θέμα

Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί ο δημιουργικός προβληματισμός σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις του στο αστικό περιβάλλον και τις σύγχρονες κοινωνίες με απώτερο στόχο την κινητοποίησή των πολιτών ώστε να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο οι αιτίες που την επιδεινώνουν. Οι μεγάλες πόλεις συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος, καθώς οι δραστηριότητές τους αποτελούν κύριες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στα αστικά κέντρα περιορίζει τη βλάστηση και τους χώρους πρασίνου αυξάνοντας κατά συνέπεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θερμότητα και τις πλημμύρες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, στη βιοποικιλότητα, στη διαθεσιμότητα και ποιότητα του νερού, στην κατανάλωση της ενέργειας και γενικότερα στην υποβάθμιση των υποδομών.

Μέσα από τις εικαστικές δημιουργίες είτε Poster (ζωγραφιές, κολάζ κα) είτε video, η νέα γενιά καλείται να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για το θέμα.

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Παράταση μέχρι 17 Νοεμβρίου 2023!

ινφο
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι μαθήτριες και μαθητές των Δημοτικών και Γυμνασίων του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής γενικότερα. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. Οι συμμετοχές είναι ατομικές. Στόχος: Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό να εξοικειωθούν με την έρευνα και μελέτη του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής, να ενεργοποιηθούν περαιτέρω αναφορικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης τους έναντι των επιπτώσεών της κλιματικής αλλαγής και τέλος να συμβάλλουν δυναμικά στους τρόπους αντιμετώπισης αλλά και προσαρμογής της πόλης τους στην κλιματικής αλλαγή. Ζητάμε τη συνδρομή σου να επικοινωνήσουμε το ζήτημα της ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, να κάνουμε γνωστές τις επιπτώσεις της και τους τρόπους που μπορούμε όλοι μας να συμβάλλουμε άλλοτε στο μετριασμό άλλοτε στην αντιμετώπιση του προβλήματος
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 21 Δεκεμβρίου 2022. Παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023. Η αίτηση συμμετοχής και το έργο του μαθητή/τριας & η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει έως μία (1) συμμετοχή ανά κατηγορία (poster / video). Τα έργα θα αξιολογηθούν βάσει: α) πρωτοτυπίας & δημιουργικότητας, β) σφαιρική προσέγγιση θέματος κλιματικής αλλαγής, γ) εστίασης στο θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δ) δυνατότητα διάχυσης του μηνύματος για την ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και ε) συνολική εικόνα αποτελέσματος. Θα διακριθούν συνολικά 3 έργα /κατηγορία, τα οποία σχεδιάζεται θα χρησιμοποιηθούν σε καμπάνια του Δήμου για την κλιματική αλλαγή.
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ
  Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω: α) η συνάφειά τους με το θέμα, β) η πρωτοτυπία τους, γ) η αισθητική τους απόδοση και δ) οι στόχοι του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τις τρεις (3) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες από κάθε κατηγορία. Τα έπαθλα είναι : 1 Xiaomi Mi Essential Μαύρο Ηλεκτρικό Πατίνι 2 Orient City 28" 2022 Μαύρο Ποδήλατα Πόλης 4 UrbanGlide 65 Lite Multicolor Hoverboards
 • ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
  Η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του είναι απολύτως απαραίτητη. Στα κολλάζ και τα βίντεο δεν επιτρέπεται η απεικόνιση μαθητών και μαθητριών εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η συγκατάθεση θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται μαζί με το έργο και το έντυπο συμμετοχής. Σε περίπτωση απουσίας της υπεύθυνης δήλωσης η συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η κάθε συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας οποιουδήποτε. Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, υβριστικό ή δυσφημιστικό. Η δυνητική δημοσιοποίηση των έργων που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό να πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών με τη δέσμευση ότι θα διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών (μαθητών και μαθητριών), βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Δε θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό (Δήμο Πειραιά) ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό: Δήμο Πειραιά, Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 213 2123034, κα Αλεξάνδρα Κουτσογιαννοπούλου στο email: tm_perival@piraeus.gov.gr ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ Υπεύθυνα Δηλώνω ότι συμφωνώ ο γιος / η κόρη μου να καταθέσει το έργο του/της στο Διαγωνισμό του Δήμου Πειραιά που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» με MIS 5047883 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με θέμα «Το κλίμα αλλάζει και μας επηρεάζει Όλους. Αναλαμβάνουμε Δράση !», συμφωνώ με τους όρους του και τον Νόμο 4624/2019 GDPR για τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης δηλώνω ότι συμφωνώ, σε περίπτωση που χρειαστεί, το έργο να δημοσιευθεί σε χάρτινα ή ηλεκτρονικά μέσα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς (χωρίς καμία εμπορική αξιοποίηση από την οποία μπορεί να προκύψουν έσοδα), για τους οποίους παραχωρώ τα πνευματικά δικαιώματα.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ POSTER
  Οι μαθητές/τριες εκφράζονται ελεύθερα · Οι διαστάσεις του έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγέθους Α4 ή μεγαλύτερες. · με όποια τεχνική και όποια υλικά θέλουν. · τα έργα σκανάρονται και αποστέλλονται στην ιστοσελίδα. · Το πρωτότυπο θα πρέπει να φυλάσσεται σε περίπτωση που ζητηθούν περισσότερες φωτογραφίες ή αποστολή του έργου ταχυδρομικά. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIDEO
  · Στην κατηγορία αυτή προτείνεται να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίου. · Η διάρκεια μπορεί να είναι από 2 έως 8 λεπτά. · Το βίντεο μπορεί να αποσταλεί στον φορέα διοργάνωσης ηλεκτρονικά ή να αναρτηθεί στο νimeo.com και να σταλεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος. · Προτιμώνται πρωτότυπες δημιουργίες (σενάριο, γυρίσματα, μουσική, animatιon, stop-motion κλπ). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
συμμετοχη

Συμμετοχή!

Έπαθλα

xlarge_20220413110705_xiaomi_mi_essential_black_ilektriko_patini_me_18km_h_max_tachytita_k

1

Ηλεκτρικό Πατίνι

Xiaomi Mi Essential Μαύρο

Ποδήλατο

2

Ποδήλατα Πόλης

Orient City 28" 2022

Hoverboard

4

Hoverboards

UrbanGlide 65 Lite Multicolor

awards
bottom of page